Asianajotoimisto Turku

Thureson

Olemme ihmisen puolella

Asianajotoimisto Turku, Kaarina, Paimio ja Tampereen alue – kun etsit luotettavaa asianajotoimistoa, meillä jokainen hoitamamme oikeustapaus saa kasvot.

Haluamme, että jokaisen asiakkaamme oikeudet toteutuvat.

Tyytyväinen asiakas on meille kunnia-asia.

Turun Asianajotoimisto Thureson on turkulainen perheyritys.

Kiinteistön kauppa on aina tehtävä kirjallisesti. Myyjän ja ostajan tai heidän asiamiehensä on allekirjoitettava kauppakirja.

Lisäksi kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Kauppakirja voidaan tehdä myös sähköisesti.

Turun Asianajotoimisto hoitaa kaikki lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja asumista koskevat riita-asiat.

Omaisuuden osituksen tarkoituksena on purkaa puolisoiden välinen avioliiton aikainen aviovarallisuussuhde. Osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien täsmentämiseksi on syytä kääntyä oikeudellisen avustajan puoleen.

Suomessa asuneen henkilön kuoleman jälkeen on toimitettava perunkirjoitus.

Perunkirjoitus on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta.

Hakemuksesta Verohallinto voi kuitenkin myöntää lisäaikaa.

Riita-asioissa on kysymys yksityisten ihmisten tai yritysten välisistä erimielisyyksistä.

Tällaisia ovat esimerkiksi asuntokauppaa, sopimuksen tulkintaan, kaupan purkuun ja vahingonkorvauksen maksamiseen liittyvät riidat.

Toimistollamme on erityistä asiantuntemusta rikosasioiden hoitamisesta.

Turun Asianajotoimiston rikosasianajajat avustaa rikoksesta epäiltyä esitutkinnassa ja syytettyä ja rikoksen uhria oikeudenkäynneissä. Hoidamme myös vangitsemisoikeudenkäyntejä.

Turun Asianajotoimistolla on monipuolista kokemusta erilaisten sopimusten laatimisesta ja tulkinnasta.

Avustamme sopimusneuvotteluissa, sopimuskonfliktien ratkaisemisessa ja arvioimme sopimuksiin liittyviä riskejä.

Työnantajan ja työntekijän välinen suhde perustuu luottamukseen.

Työnantajan on voitava luottaa siihen, että työntekijä suorittaa työnsä moitteettomasti.

Vastaavasti työntekijän on voitava luottaa siihen, että palkat maksetaan ajallaan eikä työnantaja kohtele työntekijöitä epätasa-arvoisesti.

Asianajotoimisto Turku ja asianajaja Turku- Turun Asianajotoimistolla on erityistä asiantuntemusta vahingonkorvausta koskevissa asioissa.

Toimistomme avustaa niin vahingonaiheuttajaa kuin myös vahingonkärsijää.

Yritysjärjestelyihin ja yhtiön toimintaan liittyy toisinaan vaikeita oikeudellisia kysymyksiä, jotka eivät kuulu yrityksen tai yhtiön jokapäiväiseen liiketoimintaan.

Turun Asianajotoimiston asianajajat hoitavat puolestasi ammattitaitoisesti erilaisia yritysjärjestelyihin ja yhtiöoikeuteen liittyviä toimeksiantoja.

Turun Asianajotoimisto – Ihmisen Puolella.