Asianajotoimisto Turku Thureson
02 473 4250
Korvaus Hoitovirheestä
Yleinen

Korvaus Hoitovirheestä

Hoitovirheestä on mahdollista saada korvaus hoitopaikan potilasvakuutuksesta. Kaikilla Suomessa terveydenhoitoa tarjoavilla on oltava potilasvakuutus. Potilasvakuutuksesta säädetään potilasvahinkolaissa ja potilasvahingot käsitellään Potilasvakuutuskeskuksessa. Potilasvakuutuksesta korvataan ainoastaan henkilövahinkoja.

Lue Lisää »
Korvaus Henkisestä Kärsimyksestä
Rikosoikeus

Korvaus Henkisestä Kärsimyksestä

Kärsimyskorvauksella hyvitetään henkistä kärsimystä. Kärsimyskorvauksesta säädetään vahingonkorvauslaissa. Lain mukaan oikeus kärsimyskorvaukseen on sillä, jonka vapautta, rauhaa, kunniaa tai yksityiselämää on rangaistavaksi säädetyllä teolla loukattu. Korvausvelvollisuus

Lue Lisää »
Velan Vanhentuminen
Yritysjuridiikka

Velan Vanhentuminen

Velan vanhentuminen tarkoittaa, että velvollisuus suorittaa velka lakkaa. Yleinen velan vanhentumisaika on 3 vuotta, jollei vanhentumista ole katkaistu. Vanhentumisaika on kuitenkin 5 vuotta, jos velasta

Lue Lisää »
Rikoksen vanheneminen
Rikosoikeus

Rikoksen Vanheneminen

Rikoksen vanheneminen kategorisoidaan kolmeen eri tyyppiin: Syyteoikeuden vanhentuminen Rangaistuksen tuomitsemisen ehkäisevä vanhentuminen Rangaistuksen täytäntöönpano-oikeuden vanhentuminen Syyteoikeuden Vanhentuminen Syyteoikeuden vanhentuminen tarkoittaa, ettei syytettä voi nostaa. Tyypillinen

Lue Lisää »

Asianajajan esteellisyys

Asianajajan esteellisyydestä säädetään asianajajaa velvoittavissa hyvää asianajajatapaakoskevissa ohjeissa. Tapaohjeet eivät kuitenkaan tyhjentävästi määrittele asianajajan velvollisuuksia. Tapaohjeiden 1.1 kohdan mukaan: ”kaikkea, mitä tapaohjeissa ei ole nimenomaisesti

Lue Lisää »

Vahingonkorvaaminen Yhteisvastuullisesti

Useat henkilöt voivat aiheuttaa yhdessä vahingon sillä tavoin, että korvausperuste on heillä sama. Esimerkkinä tahalliseen vahingontekoon (ilkivalta) voi osallistua useita henkilöitä, tai yhteisön hallitus voi

Lue Lisää »

Alaikäisen Potilaan Asema

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 7 § säätelee alaikäisen potilaan asemaa. Alaikäisen potilaan mielipide hoitotoimenpiteeseen on selvitettävä silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa

Lue Lisää »

Potilaan Tiedonsaantioikeus

Tiedonsaantioikeuden toteuttamisella turvataan potilaan ihmisarvon, yksityisyyden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Potilaan oikeus tiedonsaantiin on tärkeä osa potilaan ja häntä hoitavan terveydenhuollon henkilökunnan välistä luottamuksellista hoitosuhdetta. Lisäksi

Lue Lisää »

Suosituimmat Artikkelimme