Kiinteistö ja Asuntokauppa

Kiinteistön kauppa

Kiinteistön kauppa on aina tehtävä kirjallisesti. Myyjän ja ostajan tai heidän asiamiehensä on allekirjoitettava kauppakirja. Lisäksi kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Kauppakirja voidaan tehdä myös sähköisesti. Kauppakirjasta on käytävä ilmi:

  • luovutustarkoitus;
  • luovutettava kiinteistö;
  • myyjä ja ostaja;
  • kauppahinta ja muu vastike.

Jos kauppaa ei ole tehty laissa säädetyllä tavalla, se ei ole sitova. Tämän vuoksi on aina syytä varmistaa, että kauppa on juridisesti pätevä. Me Turun Asianajotoimistolla palvelemme kaikissa asunnon kauppaan liittyvissä kysymyksissä. Laadimme puolestasi pätevän kauppakirjan ja varmistamme, että kaupanteko sujuu ongelmitta.

Ostajan vastuu kiinteistön kaupassa

Ostajan on aina perehdyttävä huolellisesti kiinteistöön ennen ostamista. Ostajalla ei ole oikeutta laatuvirheenä vedota seikkaan, jonka hän olisi voinut havaita kiinteistön tarkastuksessa ennen kaupan tekemistä. Ostajan vastuulla on maksaa sovittu kauppahinta tai suorittaa muu sovittu vastike ajoissa. Muussa tapauksessa myyjällä on oikeus vaatia sopimuksen täyttämistä ja sen lisäksi vahingonkorvausta.

Ostajan vastuukysymysten selvittämien on usein kaikkea muuta kuin yksinkertaista. Tämän vuoksi on usein tarpeellista kääntyä lakimiehen puoleen. Toimistomme tarjoaa käyttöösi korkeatasoista palvelua. Selvitämme puolestasi oikeutesi ja velvollisuutesi. Riitatilanteissa edistämme asian sovinnollista selvittämistä ja avustamme oikeudenkäynneissä.

Myyjän vastuu kiinteistön kaupassa

Kiinteistön kauppa sisältää useita oikeudellisia vastuukysymyksiä ja edellyttää myyjältä korkeatasoista huolellisuutta.

Myyjän velvollisuutena on luovuttaa kiinteistö ostajalle sovittuna ajankohtana. Muussa tapauksessa ostajalla on oikeus vaatia sopimuksen täyttämisen lisäksi vahingonkorvausta. Jos viivästys on olennainen eikä ostaja ota kiinteistöä vastaan, hänellä on oikeus vaatia sopimuksen täyttämisen lisäksi kaupan purkua. Myyjän velvollisuutena on antaa ostajalle kiinteistöstä oikeat ja ajantasaiset tiedot. Kiinteistön on oltava sellainen kuin myyjä ja ostaja ovat sopineet.

Mikäli tarvitset lisätietoja myyjän vastuukysymyksistä, voit kääntyä toimistomme lakimiesten puoleen. Selvitämme puolestasi, mihin olet myyjänä oikeutettu ja velvoitettu. Riitatilanteissa edistämme asian sovinnollista selvittämistä ja avustamme oikeudenkäynneissä.

Ostajan velvollisuudet uuden asunnon kaupassa

Ostajan on maksettava kauppahinta samana ajankohtana kuin hänelle luovutetaan asunnon hallinta sekä osakekirja tai muu asunnon omistus- tai hallintaoikeutta osoittava asiakirja tai silloin, kun suostumus hänen saantonsa kirjaamiseen osakehuoneistorekisteriin annetaan. Mikäli ostaja rikkoo sopimuksen ja peruuttaa asunnon kaupan ennen kuin asunto on luovutettu hänen hallintaansa, myyjällä on oikeus vahingonkorvaukseen.

Ostajan on maksettava kauppahintaerää ajoissa. Muussa tapauksessa myyjällä on oikeus viivästyskorkoon, jos kauppaa ei peruuteta tai pureta. Myyjällä on oikeus purkaa kauppa, jos maksuviivästyksestä johtuva sopimusrikkomus on olennainen.

Lisätietoja ostajan velvollisuuksista saat toimistomme lakimiehiltä. Selvitämme puolestasi, mihin olet uutta asuntoa ostaessa oikeutettu ja velvoitettu. Huolehdimme siitä, että kaupanteko sujuu asianmukaisesti. Riitatilanteissa edistämme asian sovinnollista selvittämistä ja avustamme oikeudenkäynneissä.

Myyjän velvollisuudet uuden asunnon kaupassa

Myyjän velvollisuutena on antaa ostajalle asunnosta oikeat ja ajantasaiset tiedot. Myyjän on annettava ostajalle tarpeelliset erityistiedot asunnon materiaalien ja laitteiden käytöstä ja hoidosta. Myyjän velvollisuutena on luovuttaa asunto ostajalle sovittuna ajankohtana. Muussa tapauksessa ostajalla on oikeus vahingonkorvaukseen. Jos sopimusrikkomus on olennainen, ostaja saa purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi.

Myyjän velvollisuuksien laiminlyöminen voi johtaa vahingonkorvaukseen, kaupan purkuun ja muihin ongelmatilanteisiin. Tämän vuoksi vastuukysymykset on hyvä käydä jo etukäteen läpi alaa tuntevan lakimiehen kanssa. Turun Asianajotoimiston lakimiehet selvittävät puolestasi, mihin olet asunnon myyjänä oikeutettu ja velvoitettu. Avustamme niin uuden kuin käytetyn asunnon kaupan myyntiä koskevissa oikeudellisissa kysymyksissä.

Virhe asuntokaupassa

Asunnon ostaminen on monelle elämän tärkeimpiä päätöksiä. Ennen asunnon ostamista on tarkkaan pohdittava, mitä ja minkälaista asuntoa on ostamassa. Aina asunnonkauppa ei kuitenkaan suju ongelmitta ja hyvältä vaikuttaneesta asunnosta voi paljastu useita virheitä.

Toimistomme lakimiehet palvelevat asuntokauppoihin liittyvissä ongelmatilanteissa ja tarjoavat käyttöösi alan huippuosaamista olipa kyseessä sitten uuden asunnon kauppa tai käytetyn asunnon kauppa. Hoidamme esimerkiksi seuraavia toimeksiantoja:

  • Home- ja kosteusvauriot
  • Laatuvirheet
  • Taloudelliset virheet
  • Oikeudelliset virheet
  • Vahingonkorvaus virheen vuoksi