Riita-asiat ja Riidanratkaisu

Mistä riita-asioissa on kysymys?

Riita-asioissa on kysymys yksityisten ihmisten tai yritysten välisistä erimielisyyksistä. Tällaisia ovat esimerkiksi asuntokauppaa, sopimuksen tulkintaan, kaupan purkuun ja vahingonkorvauksen maksamiseen liittyvät riidat. Riita-asian saattaminen tuomioistuimessa vireille edellyttää, että kantaja lähettää kirjallisen haastehakemuksen käräjäoikeuden kansliaan.

Turun Asianajotoimisto palvelee asiakkaitamme erilaisiin riitatilanteisiin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Laadimme puolestasi haastehakemuksen ja muut tarpeelliset asiakirjat. Avustamme asiakkaitamme riita-asian alusta loppuun.

Riidanratkaisu

Turun Asianajotoimiston lakimiehillä on korkeatasoista tietoa ja ammattitaitoa riitojen ratkaisun erilaisista vaihtoehdoista. Ensisijaisesti pyrimme aina ratkaisemaan riidat sovinnollisesti. Mikäli riita-asian osapuolet eivät pääse sovintoon, asia voidaan saattaa tuomioistuimen tai välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Myös vapaaehtoinen sovintomenettely on mahdollinen. Pyrimme löytämään asiakkaan edun ja tarpeiden kannalta parhaat mahdolliset keinot riidan ratkaisemiseksi.