Asianajotoimisto Turku Thureson
02 473 4250

Riita-asiat ja riidanratkaisu

Mistä riita-asioissa on kysymys?

Riita-asiat koskevat yksityisten ihmisten tai yritysten välisiä erimielisyyksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi asuntokauppaan, sopimuksen tulkintaan, kaupan purkuun ja vahingonkorvauksen maksamiseen liittyvät riidat. Riita-asian saattaminen tuomioistuimessa vireille edellyttää, että kantaja lähettää kirjallisen haastehakemuksen käräjäoikeuden kansliaan.

Palvelemme asiakkaitamme Turussa, Kaarinassa, Paimiossa sekä muualla Varsinais-Suomen alueella sekä Tampereella. Älä epäröi ottaa yhteyttä. 

Ratkaise riita-asiat asianajajan avulla

Turun Asianajotoimisto palvelee asiakkaitaan kaikissa erilaisissa riita-asioihin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Laadimme puolestasi niin haastehakemuksen kuin myös kaikki muut tarpeelliset asiakirjat sekä avustamme sinua riita-asian ratkaisussa alusta loppuun saakka.

Riidanratkaisu

Riidanratkaisu voi joskus vaatia ammattitaitoisen asianajajan neuvoja ja tukea. Molempia osapuolia miellyttävä sopu kun ei aina synny riita-osapuolten keskinäisen keskustelun pohjalta. Turun Asianajotoimiston lakimiehillä on korkeatasoista tietoa ja ammattitaitoa riitojen ratkaisun erilaisista vaihtoehdoista.

Edistämme sovinnollista käsittelyä

Ensisijaisesti pyrimme aina ratkaisemaan riidat sovinnollisesti. Mikäli riita-asian osapuolet eivät pääse sovintoon, asia voidaan saattaa tuomioistuimen tai välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Myös vapaaehtoinen sovintomenettely on mahdollinen. Pyrimme löytämään asiakkaan edun ja tarpeiden kannalta aina parhaat mahdolliset keinot riita-asian ratkaisemiseksi.