Sopimusoikeus

Turun Asianajotoimistolla on monipuolista kokemusta erilaisten sopimusten laatimisesta ja tulkinnasta. Avustamme sopimusneuvotteluissa, sopimuskonfliktien ratkaisemisessa ja arvioimme sopimuksiin liittyviä riskejä. Hoidamme muun muassa seuraaviin sopimuksiin liittyviä toimeksiantoja:

  • Esisopimukset
  • Työsopimukset
  • Kuluttajasopimukset
  • Liikesopimukset
  • Franchising-sopimukset
  • Kilpailukieltosopimukset

Toimistomme pyrkii ratkomaan riitatilanteita ensisijaisesti neuvottelemalla. Tarvittaessa avustamme asiakkaitamme oikeudenkäynneissä.