Asianajotoimisto Turku Thureson
02 473 4250

Vuokrariita

Vuokralaisen ja vuokranantajan välinen vuokrasuhde on parhaalla pohjalla silloin, kun vuokrasopimus on lainmukaisesti ja selkeästi laadittu. Tällöin molemmat osapuolet ovat selvillä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Vuokrasuhteessa on kuitenkin vaarana, että erilaisia ongelmia syntyy. Voi olla, että joko vuokralainen tai vuokranantaja ei täytä omia vuokrasopimuksesta johtuvia velvollisuuksiaan. Vuokralainen saattaa jättää vuokran maksamatta tai aiheuttaa huoneistolle vahinkoa. Vuokranantaja taas on saattanut pidättää vuokravakuuden perusteettomasti tai esimerkiksi laiminlyönyt huoneiston korjaustoimenpiteet.

Parhaiten ongelmat hoituvat vuokranantajan ja vuokralaisen yhteydenpidolla ja keskinäisellä sopimisella. Jos sopiminen ei kuitenkaan onnistu, asiantuntevat asianajajamme osaavat antaa hyödyllisiä neuvoja ja tarvittaessa laajemminkin avustaa ongelmien ratkaisussa. Asianajajan avun tarkoituksena on selkeyttää tilanteen oikeudellista luonnetta sekä avunpyytäjän oikeuksien ja mahdollisuuksien mukaan edistää sovinnollista ratkaisua. Oikeudellisen avun hakemista vähääkään hankalimmissa erimielisyyksissä ei kannata viivyttää.

Turun Asianajotoimisto avustaa asiakkaita kaikissa vuokrasuhteisiin liittyvissä asioissa. Autamme niin vuokralaisia kuin vuokranantajiakin erilaisissa ongelmatilanteissa. Asianajajamme Turussa, Kaarinassa, Paimiossa ja Tampereella palvelevat niin asuinhuoneiston ja liikehuoneiston vuokrausta kuin maanvuokraakin koskevissa asioissa. Mikäli tarvitset apua vuokrasuhteeseen liittyvässä asiassa, ota meihin yhteyttä. Asiantuntevat asianajajamme ovat täällä sinua varten ja auttavat sinua.

Huoneenvuokralaki

Omaan kotiin liittyvät ongelmat, olipa sitten kyseessä esimerkiksi huoneiston hallintaanotto maksamattomien vuokrien tai vuokrahuoneiston sopimuksen vastaisen kunnon taikka muun syyn johdosta, ovat aina merkitykseltään isoja ja kuormittavia asioita yksittäisen ihmisen elämässä. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta, eli huoneenvuokralaki, pyrkii huomioimaan osittain pakottavalla sääntelyllään niin vuokralaisen kuin vuokranantajankin oikeussuojaa. Käytännössä lain tulkinnasta ja erityisesti vuokrasuhteen päättymiseen liittyvistä menettelyistä ja edellytyksistä voi syntyä erimielisyyttä osapuolten kesken. Autamme niin vuokranantajia kuin vuokralaisiakin vuokrasuhdeasioissa opastamalla asuinhuoneiston vuokraamiseen, vuokrasuhteen pelisääntöihin ja vuokrasuhteen päättymiseen liittyvissä kysymyksissä.

Erittäin ikäviä ja usein myös teknistä asiantuntemusta vaativia ovat tilanteet, joissa vuokrahuoneistossa todetaan esimerkiksi sisäilmaongelma tai asunnosta löytyy kosteusvaurio ja epäselvää on, missä määrin asuinhuoneiston vaurio vaikuttaa huoneiston käyttöön asumistarkoituksessa. Vuokranalennukseen ja yleisemminkin vuokrahuoneiston kuntoon liittyvät kysymykset ovat valitettavan usein esiin tulevia käytännön ongelmia, joihin asianajajat työssään törmäävät.

Älä jää vuokrariitojen kanssa yksin, vaan ota rohkeasti yhteyttä meihin. Asianajotoimistollamme on paljon käytännön kokemusta vuokrasuhteiden ongelmatilanteisiin liittyen, riippumatta siitä, onko kyse vuokranantajan vai vuokralaisen näkökulmasta asiaan. Palvelemme asiakkaitamme Varsinais-Suomessa Turun seudulla sekä Tampereella.