Asianajotoimisto Turku Thureson
02 473 4250

Vakuutusriita

Erimielisyydet vakuutusyhtiön kanssa ovat yksi yleisimmistä syistä, joiden vuoksi yksityishenkilöt kääntyvät asianajajan puoleen. Vakuutusyhtiön virheelliseltä vaikuttavaan päätökseen ei tarvitse tyytyä, vaan päätökseen voi aina hakea muutosta.

Se, miten ristiriitatilanteessa kannattaa toimia, riippuu monesta tekijästä. Ensimmäisenä on aina järkevintä ottaa yhteyttä päätöksen tehneeseen vakuutusyhtiöön. Joskus asia ratkeaa jo puhelinsoitolla ja tosiasioiden täsmentämisellä. 

Jos neuvottelu vakuutusyhtiön kanssa ei kuitenkaan tuota tulosta, voi päätökseen pyrkiä saamaan muutosta eri tavoin. Vakuutusyhtiön kielteiseen päätökseen on monia tapoja hakea muutosta, kuten:

  • Oikaisupyyntö tai lisäselvitys vakuutusyhtiölle
  • Lausuntopyyntö Vakuutuslautakuntaan
  • Tietyissä asioissa lausuntopyyntö muuhun lautakuntaan
  • Haastehakemus käräjäoikeuteen

Oikean vakuutuskorvauksen saaminen vaatii joskus asiantuntijan apua. Erityisesti rakentamiseen, henkilövahinkoihin ja omaisuusvahinkoihin liittyvät tilanteet edellyttävät toisinaan asiantuntijan arviota ja lausuntoa. 

Turun Asianajotoimisto palvelee asiakkaitaan erilaisissa vakuutusriitoihin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Avustamme sinua vakuutusriidan ratkaisussa alusta loppuun saakka.

Vakuutusriidat ratkeavat asianajajan avulla

Vakuutukset voivat olla ehdoiltaan hyvin erilaisia. Niiden sisältöön voi vaikuttaa lainsäädännön tietyt määräykset tai niiden sisältö on voinut määräytyä vakuutusyhtiön laatimien sopimusehtojen perusteella. Riidat vakuutusehtojen kattavuudesta ja sisällöstä ovat usein haastavia. Riitojen asianmukainen hoitaminen edellyttääkin usein vakuutusriitoihin erikoistuneen juristin apua.

Asianajajan kokemus ja osaaminen ovat ratkaisevia jutun lopputuloksen kannalta. Asianajaja osaa ottaa huomioon:

  • Mitä reittiä muutosta haetaan?
  • Millä perusteilla muutosta haetaan?
  • Mitä todistelua muutoksenhakua varten pitää hankkia?

Vakuutusriidat ovat luonteeltaan erilaisia kuin suurin osa riidoista. Ne ratkeavat usein lääketieteelliseen aineistoon tai aiheutuneen vahingon määrittämiseen perustuvaan argumentointiin. Käänny ajoissa ammattitaitoisen asianajajan puoleen. Vakuutusasioihin perehtynyt asianajajamme osaa neuvoa, neuvotella sekä laatia oikeanlaiset asiakirjat.

Asianajajamme auttaa neuvotteluissa

Turun Asianajotoimisto tarjoaa käyttöösi Turun, Paimion, Kaarinan sekä Tampereen seudun parhaat vakuutusoikeuden asianajajat, joiden oikeudellista asiantuntemusta voit hyödyntää kaikissa vakuutusriitoja koskevissa kysymyksissä. Pitkään vakuutusalan kokemukseemme perustuen avustamme asian ratkaisemisessa neuvotteluteitse, tai vaihtoehtoisesti asian käsittelyssä vakuutuslautakunnassa tai lakimiehen avustamana tuomioistuimessa.

Ota meihin yhteyttä, niin jutellaan aiheesta lisää!