Asianajotoimisto Turku Thureson
02 473 4250

Vahingonkorvaaminen Yhteisvastuullisesti

Useat henkilöt voivat aiheuttaa yhdessä vahingon sillä tavoin, että korvausperuste on heillä sama. Esimerkkinä tahalliseen vahingontekoon (ilkivalta) voi osallistua useita henkilöitä, tai yhteisön hallitus voi

Lue Lisää »

Alaikäisen Potilaan Asema

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 7 § säätelee alaikäisen potilaan asemaa. Alaikäisen potilaan mielipide hoitotoimenpiteeseen on selvitettävä silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa

Lue Lisää »

Potilaan Tiedonsaantioikeus

Tiedonsaantioikeuden toteuttamisella turvataan potilaan ihmisarvon, yksityisyyden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Potilaan oikeus tiedonsaantiin on tärkeä osa potilaan ja häntä hoitavan terveydenhuollon henkilökunnan välistä luottamuksellista hoitosuhdetta. Lisäksi

Lue Lisää »

Osakeyhtiön Lopettaminen

Osakeyhtiön lopettaminen tapahtuu tietyn säädetyn prosessin mukaisesti. Osakeyhtiölain (OYL) 20 luku säätelee yhtiön purkamisesta. OYL 1 §:n mukaan yhtiö puretaan noudattaen 20 luvun säännöksiä selvitysmenettelystä.

Lue Lisää »

Suosituimmat Artikkelimme